Välähdyksiä sisätiloista

Peruskorjattava rakennus on jo miltei valmis. Kuvassa on naulakoiden lisäksi ovi lukion pienluokkaan, johon sijoitetaan pienten opetusryhmien tunnit. Violetti on toinen rakennuksen tehosteväreistä. 

Toinen tehosteväri on petrooli. Muuten sisäpinnat ovat harmaita ja valkoisia. Opiskelijoiden säilytyslokerot toimivat koodilukoilla, ja niissä on pistorasiat esimerkiksi tietokoneen lataamista varten.

Peruskorjattavaan rakennukseen tulee pienluokan lisäksi kaksi lukion opetustilaa. Luokkien kiintokalusteet ovat jo paikoillaan.

Peruskorjattavan osan kellaritiloihin ovat valmistuneet mm. tanssillisen liikunnan tila, kuntosali ja varastotilaa.

Lasinivel yhdistää uuden ja peruskorjattavan rakennuksen toisiinsa. Pääsisäänkäynti lukioon on lasinivelen ensimmäisestä kerroksesta. Toisesta kerroksesta on hyvät näkymät Kiviristin puistoon.

Uudisrakennuksen väliseinät rakentuvat teräsrankojen kohdalle. Toiseen kerrokseen tulee luokkatiloja ja kuvan etualalle avonainen oppimisaula.

Lukion opettajien pitkään kaipaamat työtilat valmistuvat rakennuksen toiseen kerrokseen.

Uudisrakennukseen toiseen kerrokseen tulevat luonnontieteiden opetustilat, jotka mahdollistavat kokeellisen opiskelun. Kuvassa on kemian luokkatila. Fysiikan luokkahuone tulee kemian luokan viereen.

Biologian ja maantieteen opetustilan varusteluun kuuluu esimerkiksi useita vesipisteitä, vetokaappi ja opiskelijapaikkakohtaiset sähköpistorasiat. Lisäksi hankitaan välineistöä laboratoriotyöskentelyä varten.


Lukion hallintotilat tulevat uudisrakennuksen toiseen kerrokseen. Hallintokäytävään sijoittuvat rehtorin, apulaisrehtorin, koulusihteerin, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työhuoneet. Saman käytävän varrella ovat myös neuvotteluhuone ja henkilökunnan sosiaalitilat.